SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Sociální poradenství

Zájemce o službu má možnost nás kontaktovat osobně, telefonicky a e-mailem. Nejčastějším důvodem prvokontaktu jsou potíže s pamětí či přímo podezření z onemocnění Alzheimerovou chorobou. Sociální poradenství je poskytováno v rámci registrované sociální služby denní stacionář.

záběr ze sezení spojené s odborným sociálním poradenstvímPoradenství nabízí:

  • poskytnutí informací ohledně možností péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
  • zprostředkování kontaktů na instituce poskytující péči i osobám s Alzheimerovou chorobou
  • zprostředkování odborného lékařského vyšetření v neurologické a psychiatrické ambulanci
  • pomoc při vyřízení příspěvku na péči
  • pomoc při vyřízení dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
  • zprostředkování provedení testu paměti zdarma
  • účast na setkávání pečovatelů tzv. „Odpolední čaje“
  • edukační materiály se zaměřením na problematiku demence, zejména pak demenci Alzheimerova typu
  • jinéOrganizujeme Setkání svépomocných skupin pečovatelů. Tyto „Odpolední čaje“ jsou určeny jak zájemcům z řad široké veřejnosti, tak především  pečovatelům, kteří mají možnost pohovořit o svých problémech spojených s péčí o blízké, trpící Alzheimerovou chorobou. Dostává se jim potřebných rad – edukace i povzbuzení. 

Další aktivitou, kterou nabízíme  je  zprostředkování  provedení  preventivního vyšetření paměti formou testu. Máte-li pocit, že Vám selhává paměť, často zapomínáte nedávné události, máte potíže zapamatovat si běžné denní aktivity apod. přijďte zdarma ověřit svoji paměť. Test slouží k včasnému záchytu poruch paměti. Nebudou-li potíže pouze subjektivní, bude navržen další postup, případně doporučeno vyšetření lékařem specialistou. 


Možnost poradenství v rámci registrované sociální služby denní stacionář _ Úřední hodiny  denního stacionáře:

Pondělí - Pátek 7:00 - 15:00


 

Kontaktní pracovníci:

Mgr. Markéta Málková, DiS. – sociální pracovník

 

Telefon:
585 426 110, 732 452 596

e-mail: 
pamatovacek@pamatovacek.cz