O NÁS

Historie Pamatováčku, o.p.s.

Dne 25.6. 2004 vzniklo Občanské sdružení Pamatováček. Základní ideou bylo pomáhat lidem postiženým Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám zvládat péči o své nemocné příbuzné v domácím prostředí a snížit a oddálit nutnost institucionální péče na nejnižší možnou míru.

Zakládající tým OS Pamatováček tvořili převážně lékaři, kteří se v rámci své specializace zabývají problematikou demencí a pracují s pacienty postiženými Alzheimerovou chorobou ve své lékařské praxi. Jsou v přímém kontaktu nejen s nemocnými, ale i rodinnými příslušníky. Vědí, že lékařská péče hrazená zdravotními pojišťovnami nestačí a proto se rozhodli rozšířit spektrum pomoci o poradenskou a informační službu nejen pro své pacienty, ale i ostatní občany města, potažmo kraje.

Již v roce 2003 a část roku 2004 poskytovali poradenskou činnost zaměstnanci Odborného léčebného ústavu v Moravském Berouně.

Následně byla zřízena telefonická poradenská linka a ve čtrnáctidenních intervalech probíhalo skupinové poradenství podpořené přítomností psychologa. Vzhledem k návaznosti na poskytování odborné zdravotní péče jsme již během „nultého ročníku“ evidovali na 30 osob z řad pečujících o nemocné Alzheimerovou chorobou, kterým byly poskytnuty rady a informace. Počet zájemců o služby Pamatováčku stále roste.


Pacient s doktorem při osobním rozhovoru, oba sedí proti sobě a povídají si

MUDr. Jiří Podivínský, erudovaný neurolog a geriatr, jeden ze zakladatelů Pamatováčku pokračuje ve svém dlouholetém úsilí rozšířit nabídku specializovaných služeb pro nemocné Alzheimerovou chorobou a po několika letech vytrvalého snažení se mu daří za podpory Statutárního města Olomouce, zástupců FN Olomouc, společnosti TIMKEN a dalších nadšenců z řad stávajícího týmu zaměstnanců OS Pamatováček, rodinných pečovatelů uživatelů služby, zabezpečit vhodné prostory pro provoz denního stacionáře.


Je tak v září 2009 na úrovni olomouckého regionu nabídnut systém pomoci osobám trpícím Alzheimerovou nemocí a pečovatelům, především tedy rodinným příslušníkům, kteří jsou vystaveni zátěži vyvolané osobní a celodenní péčí o nemocného. Denní stacionář představuje ambulantní, individuálně nastavitelný odlehčovací program zaměřený na zmírnění stresu rodinných pečovatelů a umožnění setrvání pacienta s demencí v rodinném prostředí, pro kterého by za jiných okolností byl nevyhnutelný dlouhodobý institucionální pobyt. Individuální rovina představuje skutečnost, že s uživateli služeb a jejich rodinnými příslušníky bude uzavírán kontrakt, který zohledňuje jejich potřeby, možnosti a schopnosti.

Počátkem roku 2014, a to od 7.1. se v návaznosti na nový Občanský zákoník Občanské sdružení Pamatováček transformovalo na právní formu "obecně prospěšná společnost". Nový název tedy zní Pamatováček, o.p.s..


Když se dnes ohlédneme zpět do roku 2003, kdy nesly ovoce první snahy zakladatelů budoucího OS Pamatováček a projdeme se pokračováním minulostí až k dnešním dnům v roce 2024, můžeme konstatovat, že máme nabídku ucelené ambulantní péče sociálně zdravotní a to již od samého záchytu poruch paměti, přes specializovné lékařské vyšetření, servis sociálního poradenství až po možnost pobytu v denním stacionáři. Naší snahou a přáním je udržovat a stále zlepšovat kvalitu poskytované péče jejímž cílem je mnoho spokojených uživatelů.


pamatováček, logo s motivem stylizovaného listu gingko biloba, text Pamatováček, obecně prospěšná společnost
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.