DENNÍ STACIONÁŘ


Denní stacionář

Alzheimerovou nemocí trpí dle kvalifikovaného odhadu v Olomouci až tisíc lidí. Postihuje většinou lidi nad šedesátpět let. Nemoc začíná jako častější zapomínání a je často bagatelizována.


Denní stacionář Pamatováček zahájil svou činnost na podzim roku 2009. Jednalo se o novou aktivitu Pamatováčku,  které jako občanské sdružení poskytovalo již  od roku 2004 sociální poradenství provázané možností lékařské péče v oboru neurologie a psychiatrie.

certifikát vážka pro službu denní stacionář Občanskému sdružení Pamatováček, datum udělení certifikátu: 11.11.2011


Díky pobytu v Denním stacionáři je umožněno klientům žít aktivní a důstojný život v přirozeném prostředí a zabránit tak jejich předčasné institucionalizaci. Záměrem je poskytovat ambulantní službu v bezpečném prostředí pro osoby se sníženou soběstačností trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Pamatováček jako první ambulantní zařízení v ČR splnilodne 26.10.2011 všechna kritéria a získalo tak certifikát kvality poskytovaných služeb "Vážka". Je určen a uděluje se organizacím, které pracují s lidmi s demencí.

Denní stacionář může využít zároveň až patnáct klientů o které se starají proškolené pečovatelky. Služba je poskytována denně od 7 do 17 hodin na adrese Karafiátová 5/525, Olomouc v nově zrekonstruovaných a vybavených prostorách. Budova je obklopena velkou zahradou. K dispozici je prostorná terasa, která je za příznivého počasí využívána k posezení a relaxaci. Samozřejmostí je bezbariérové řešení celého zařízení. Na programu je trénování paměti zábavnou formou, muzikoterapie při které se klienti aktivně zapojují, tělesná cvičení zaměřená na podporu udržení fyzické kondice, apod.

denní stacionář s pacientkami sedícímí kolem stolu v úhledně upravené místnosti, jedna osoba předává u flipchartu informace ostatním


V případě zájmu o služby Denního stacionáře je možno si pobyt vyzkoušet. Nabízíme tři dny, kdy po dobu dvou až tří hodin umožníme zájemci setrvat a seznámit se se zařízením, vybavením, personálem i programem dne. Pokud je o službu projeven zájem, je na budoucím klientovi, aby si vybral čas i frekvenci, která mu bude vyhovovat. Docházka může být například každodenní nebo dvakrát do týdne, osmihodinová či jen na tři hodiny určitý den, naprosto dle potřeby a vůle klienta.


Denní stacionář zajišťuje i stravu a to oběd. Tato služba je využívána především klienty, kteří pobývají ve stacionáři přes poledne. Dopravní dostupnost je vyhovující, autobusové linky číslo 16 (spoj každých 10 minut) a číslo 19 (spoj každých 30 minut) přímo s názvem stanice Karafiátová mají zastávku nedaleko Denního stacionáře. V případě zájmu, je možno zprostředkovat klientovi převozovou službu, která se zabývá dopravou uživatelů do podobných středisek péče.


Pamatováček, o.p.s. se svojí činností snaží ulevit nejen přímo nemocným Alzheimerovou chorobou, ale i jejich blízkým, pečovatelům, kteří nejvíce pociťují tíhu každodenní nepřetržité a vyčerpávající péče o nemocné. Využitím služby Denního stacionáře mají prostor k vlastní seberealizaci, relaxaci apod. Mohou tak po dobu, kdy je o jejich blízké postaráno obnovit své tělesné i duševní síly.


Provozní doba denního stacionáře
Pondělí - Pátek od 7:00 - 17:00


Úřední hodiny
Pondělí - Pátek od 7:00 - 15:00


Kontaktní pracovníci:

Mgr. Markéta Málková, DiS. – sociální pracovník

Eva Klevarová – koordinátor


Telefon:
585 426 110, 732 452 596

e-mail: 
pamatovacek@pamatovacek.cz


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Ke stažení

verejny_zavazek_ds.pdf (135 kB)