REFERENCE
Ráda bych touto cestou dodala odvahu těm, kteří uvažují o využití služeb Pamatováčku pro sebe nebo svoje blízké. Neváhejte. Nečekejte. Stojí to za to!!!

Náš tatínek docházel dvakrát týdně na dopolední trénování paměti. Říkali jsme, že jde „do klubu“. Maminka ho tam ráno pro jistotu doprovodila, cestou zpět si nakoupila, připravila oběd, a to už se táta vracel. Cestu domů zvládal bez problémů sám.

Přes počáteční nedůvěru a postoj „to je zbytečné, to už pro mě nemá smysl“ byl od první zkušební návštěvy spokojený až nadšený a chodil tam opravdu rád. Asi mu lichotil pocit úspěšnosti, chvála a povzbuzování. Ale i to, že dva dny v týdnu měl určitý konkrétní cíl, vneslo řád a zpestření do jinak stereotypních dnů.

Po každé návštěvě jsme se táty ptali, jaké byly tentokrát úkoly a jak mu to šlo. A on vždycky – skoro jako šťastný školák, kterému se podařila písemka – se skromným úsměvem hlásil, že dobře a že ho to bavilo. Některé úkoly tlumočil i nám, občas si lámala hlavu celá rodina ;-)

Bohužel, docházení do Pamatováčku trvalo velmi krátce, jen něco přes dva měsíce, protože tatínek v lednu nečekaně zemřel. Dnes si říkám, že jsem se měla odhodlat a zajistit tuto péči dříve, mohl si jí užívat déle… Proto, pokud váháte, neváhejte. Nečekejte. Příjemné prostředí, SKVĚLÝ personál, který vlídně dělá nadmíru záslužnou práci. Jejich přístup nejen k tátovi, ale i k naší rodině, cenné rady a pochopení nám byly velkou podporou.

DĚKUJEME.

  1. 4. 2024

manželka a dcera


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den,

ráda bych vám v Pamatováčku poděkovala za vše, co jste udělali pro mou maminku. Chodila k vám do stacionáře rok a byla tam moc spokojená. Vaše práce je pro nemocné Alzheimerovou chorobou i jejich rodiny velmi důležitá – nejen, že maminka měla možnost účastnit se aktivit, které bychom jí my doma neuměli dopřát, ale i táta si mohl od opravdu náročné péče vždy na chvíli odpočinout. Jste úžasní!

Za pár dní to bude už dva roky, co maminka boj s touto zákeřnou nemocí prohrála. Stále jsme však moc vděční za vše, co jste pro ni i pro nás v Pamatováčku udělali a velmi si toho vážíme.

Ještě jednou děkuji,

Eva Dokoupilová

 P.S. Prohlížela jsem si dnes fotky ve vaší fotogalerii a udělalo mi velkou radost, když jsem na několika z nich maminku našla – např. jak vaří, byla totiž skvělá kuchařka a je to pro mě milá vzpomínka.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Vážení v Pamatováčku..!

Ráda bych Vám poděkovala za péči, kterou jste poslední tři roky věnovali mému manželovi Petrovi Hejkovi (roč.1943).

Manželovi se po zdravotním kolapsu před téměř 4 lety zhoršila paměť a objevila se středně těžká demence.

Po poradách s lékaři a psychology, kteří nám doporučili Váš Pamatováček, k Vám začal manžel pravidelně docházet dvakrát týdně vždy na hodinu a půl na procvičování paměti. Měli jsme velkou výhodu, že bydlíme na stejném sídlišti s Vámi, takže cesta k Vám trvala manželovi tak 15-20 minut pěší chůze.

Manžel se k Vám vždy velmi těšil a strávil u Vás vždy příjemné a užitečné dopoledne. Věřím, že mu Vaše služby pomohly ty tři roky, udržovat paměť v takovém stavu, že mohl být téměř soběstačný...

Vaše pracovnice se k manželovi chovaly vždy velmi mile a srdečně, jsou to ženy na svém místě, zaslouží velkou pochvalu!

V současné době se však manželův zdravotní stav zkomplikoval dalšími chorobami a tak už musel být umístěn do Domova se zvláštní péčí. Nicméně i tam, když ho navštěvuji a vyřizuji mu od Vás pozdrav, si na Vás stále radostně vzpomene!

Ještě jednou Vám milé pracovnice v Pamatováčku, moc děkuji za tu úžasnou, péči,ze které se několik let mohl můj manžel těšit!

S pozdravem Božena Hejková, Olomouc.:-)

20.7.2021Paní vedoucí,

rád bych Vám i celému pracovnímu kolektivu do denního stacionáře Pamatováček, o.p.s. chtěl poděkovat za to, že jste. Lidé, kteří trpí Alzheimerovou nemocí mají možnost se zapojit do různých činností a nepropadnou pasivitě. Jsem rád, že jsme Vás objevili, neboť v okrese Svitavy podobné zařízení není. I když k Vám dojíždíme až z Jevíčka nevadí. Jsme rádi, že jste. Ještě jednou děkuji.

Macoun Mil.

5.5.2021


Poděkování

Děkuji Vám všem za pomoc, vlídná slova, úsměv a pohlazení, které jste věnovaly mému manželovi. Vážím si Vaší práce a přeji Vám zdraví radost a spokojenost.


A. Šliksbírová

3.6.2019Poděkování

Nesmírně si vážím Vaší péče o manžela, kterému se u Vás líbí. Je to velice náročná práce. Personál chválím kudy chodím za laskavý a profesionální přístup ke svým klientům a jejich rodinným příslušníkům. Velkou pochvalu si zaslouží aktivity, které přesahují rámec sociální péče. Denní stacionář bych doporučila také proto, že pečující osoba si může vyřídit potřebné záležitosti a nebo si odpočinout. Pečující má jistotu, že o jeho blízkého je výborně postaráno po všech stránkách. Moc personálu děkuji za pomoc a jistotu při péči o manžela. Přeji Vám hodně zdraví a sil do další náročné práce.


Marie Koudeláková

18.1.2016Dobrý den,


dovolte mi, abych celému kolektivu pracovnic Pamatováčku na Karafiátově ulici v Olomouci z celého srdce poděkovala za péči, kterou  věnovaly mému manželovi, Ing. Janu Zichovi, po dobu téměř 3 let. Manžel trpěl  přes 25 let Parkinsonovou chorobou a byl již ve starobním důchodu. Péče o něj doma  24 hodin denně byla velmi náročná. Byl částečně upoután na invalidní vozík, někdy zmatený a mimo realitu.Doma jen polehával a sledoval televizi.  Hledali jsme nějaké zařízení, které by nám oběma pomohlo situaci řešit a na internetových stránkách jsme našli denní stacionář Pamatováček. Po telefonickém dotazu nám byla nabídnuta prohlídka zařízení. Moc se nám prostředí Pamatováčku líbilo a po dobrozdání lékaře začal manžel do Pamatováčku docházet. Nejdříve jen na pár hodin týdně, postupně denně na celé dopoledne vč. oběda, někdy až do 15,00 hod.  Pobyt v Pamatováčku si velmi pochvaloval. Měl nenáročný program na celé dopoledne - různé hry na cvičení paměti, kolektivní zpívání, procvičování těla na statickém kole a také setkávání s lidmi. Jeho stav se začal lepšit, procvičování paměti přinášelo hmatatelné výsledky.  Všechny pracovnice Pamatováčku byly velice milé, vstřícné a profesionální. Měl to tam moc rád.  Doma byl manžel pasivní a stoprocentně závislý na mé péči.  Poté, co začal navštěvovat Pamatováček, se mi také výrazně ulevilo. Dopoledne jsem měla klid na vyřízení svých záležitostí, mohla jsem si jít zacvičit, obstarat nákupy nebo se sejít s kamarádkami a nabrat síly na odpolední péči o něj.


Bohužel, manžel nedávno zemřel. Jsem přesvědčená, že díky docházení do Pamatováčku se kvalita jeho života podstatně zlepšila a oddálila jeho smrt.


Překvapuje mě, že je toto zařízení tak málo využíváno a jeho kapacita není naplněna. Jsem přesvědčena, že v Olomouci žije více lidí s podobným postižením, kterým by Pamatováček mohl výrazně pomoci.

 S úctou,


 Blanka Zichová

 V Olomouci 19.5.2015Dne 24.3.2014 jsem navštívil Pamatováček, o.p.s.

Z odborného hlediska mne zajímala nabídka specializované zdravotní a sociální péče pod jednou střechou. V prostorách Pamatováčku se věnují problematice Alzheimerovy choroby. V ambulanci neurologicko-psychiatrické je možnost stanovení diagnózy, využít rad v poradně poskytující odborné sociální poradenství a navázat službou denního stacionáře.

V dnešní době, kdy narůstá počet nemocných Alzheimerovou chorobou je existence takového zařízení více než žádoucí. Vzhledem k několikaleté praxi je nabídka specializovaných aktivit unikátní a přínosná. Mám na mysli mimo jiné,  třeba „testy paměti“. Zaujali mne také prostory, především denního stacionáře, vybavené účelně, zároveň vkusně a vesele. Třešničkou na dortu je velká zahrada, která se využívá od jara do podzimu.

Nikdo z nás si nepřeje, aby se stal potřebným, pokud však nastane problém a budu hledat pomoc pro kohokoliv ze svých známých či blízkých, zařízení Pamatováček mohu jen doporučit. 

MUDr. Milan Brázdil, poslanecV Olomouci 19.10.2011

Vážený pane primáři,vážené kolegyně a kolegové v Pamatováčku!
Dovolujeme si reagovat na řadu spokojených  našich  pacientů a jejich rodin, kteří na naše doporučení dochází do Vašeho denního stacionáře. Jsme rádi, že v tak nádherném prostředí poskytujete pacientům odborné služby na vysoké úrovni. Vzhledem k tomu,že bude nemocných s Alzh.demencí stále víc a stále více jich bude potřebovat Vaše služby přejeme,aby Váš vysoký standart péče zůstal zachován a také,aby Vaše možnosti umožnili nabídnout  pomoc stále více potřebným. Moc děkujeme za naše  a  i Vaše pacienty a přejeme moc fyzických a duševních sil do další,velice záslužné práce. Za vzácnou spolupráci děkuje MUDr.Jaromír Vachutka,CSc a PhDr.Marie Vachutková,Janského 24,Olomouc-priv.psychiatr.a psychologická ordinacePhDr.Kolda P. 25.7.2011

Mám velmi dobrý pocit z toho, že se v mé rodné Olomouci podařilo  realizovat projekt tak záslužný, tak významný. Zařízení tohoto typu pro seniory, kteří mají problémy s pamětí je podle názoru většiny mých kolegů krokem tím nejsprávnějším směrem. Jsem přesvědčen o tom, že se nejen podaří rozšířit aktivitu do dalších míst regionu, ale že se připojí  svým dílem i ostatní odborníci, nadšenci, potřební, zodpovědní-zkrátka  všichni slušní a zodpovědní lidé. Vždyť co nás  většinu čeká je jasné-budeme mít to štěstí a vyhne se nám problém s pamětí a tím zhoršení našich možností  žít dosavadním stylem života-nebo se budeme muset spoléhat na pomoc a pozornost okolí? 
Před časem jsem s přáteli probíral tuto otázku a shodli jsem se na staré známé tezi:nejsou tak důležitá čísla a jména-důležité jsou příběhy, a o příběhy v Pamatováčku jde. Podporujme tedy příběhy lidí, važme si jich, uchovávejme je.

PhDr.Kolda P.,vedoucí klin.psycholog PLŠNewsletter 3.Q/2008 - Charita Olomouc 

Třetí číslo časopisu NEWSLETTER 3.Q/2008, který vydává CHARITA OLOMOUC, se věnuje problematice účinné pomoci lidem s duševním onemocněním a procesu jejich integrace do společnosti.

Našim hostem byla Eva Klevarová z občanského sdružení Pamatováček, které se zaměřuje na poradenskou informační nebo podpůrnou činnost občanům postiženým demencí a jejich rodiny.


František Jemelka, asistent pro PR doc.MUDr. Jan Mareš,PhD.

Olomoucká pobočka České Alzheimerovské společnosti představuje pracoviště nadregionálního charakteru poskytující vysoce kvalitní péči o pacienty s demencí. Spolupracuje s klinickými pracovišti a to nejen na úrovni diagnsoticko-terapeutické, ale také na poli laboratorního výzkumu.

Internetový portál Pamatováček Olomouc představuje významnou aktivitu v oblasti on-line podpory pro pacienty s demencí a jejich rodinné příslušníky, kteří zde mohou nacházet aktuální informace o tomto onemocnění.

Dostupnost portálu v internetové síti značně rozšiřuje oblast působnosti občanského sdružení, což napomáhá ke zkvalitnění informovanosti a podpory nemocných nejen v oblasti olomouckého kraje.

(Do budoucna by jistě bylo užitečné rozšířit portál o prostředí umožňující on-line diskusi, která by zprostředkovala nejen přímý kontakt mezi pacientem a lékařem, ale i případnou komunikaci pacientů a jejich rodinných příslušníků, neboť vzájemná výměna zkušeností či problémů při ošetřování nemocného představuje značnou psychickou podporu při nelehké životní situaci.)


doc.MUDr. Jan Mareš,PhD.prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

Je třeba vyzvednout snahu zakladatelů olomoucké pobočky České Alzheimerovské společnosti o pozvednutí úrovně péče o naše spoluobčany postižené tímto závažným a do nedávné doby i podceňovaným onemocněním.

Zvláště si cením skutečnosti, že se jako lékaři neomezili na čistě medicinské aktivity, jejichž paleta se především zásluhou významného pokroku ve farmakoterapii choroby v posledních letech rapidně rozšiřuje, ale že neopomněli složitou sociální problematiku týkající se nejen vlastních nemocných, ale zejména jejich rodinných příslušníků, případně dalších ošetřujících osob.

Olomoucký region se tak nepochybně řadí k oblastem s nejvyšší úrovní péče o dementní nemocné v naší zemi.


prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. - Neurologická klinika FN a LF Olomoucdoc. MUDr. Ivanka Vlachová,
prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc. 

Ve své praxi se stále více přesvědčuji o užitečnosti os Pamatováček - České alzheimerovské společnosti v Olomouci. Centrum, které poskytuje poradenské služby, konzultace, koordinuje svépomocné skupiny aj, významně přispívá ke zkvalitnění života nemocných s Alzeimerovou chorobou i jinými syndromy demence.

Pomáhá a usnadňuje také práci příbuzných těchto osob. Ke komplexnosti služeb by jistě přispělo i zřízení denního stacionáře. Tento počin zasluhuje širokou podporu nejen morální i faktickou.

Přeji hodně úspěchů ve vaší záslužné činnosti.


V Olomouci 23.6.2005

doc. MUDr. Ivanka Vlachová - vedoucí Centra péče nemocné s CMP, 
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. - přednosta Neurologická klinika FN a LF OlomoucVlasta Frdlíková

Jmenuji se Vlasta Frdlíková a pečuji o manžela Miloslava postiženého Alzheimerovou chorobou již 10 let. Jsem moc ráda, že mohu navštěvovat poradnu Pamatováčku a jsem vděčna za jejich rady a pomoc, která je pro mne pohlazením na duši.

Péče o postiženého je velice náročná a v případě, že nemáte nikoho, kdo by vám pomohl, je pro nás velkým přínosem zprostředkování respitní služby, kterou občanské sdružení Pamatováček mimo jiné poskytuje.

Ráda docházím na schůzky s pečovateli, kde panuje uvolněná atmosféra a já mohu na okamžik zapomenout na každodenní starosti. Jsou zde poskytovány potřebné rady a psychická podpora, která je pro mne velice důležitá. Doporučuji všem.

Přeji i do budoucna občanskému sdružení mnoho zdaru v další práci.

V Olomouci 1.6.2005


S pozdravem Vlasta FrdlíkováOlga Špačková

Pátý rok pečuji o svou matku, bývala mi dříve nejlepším kamarádem i rádcem. Postupně dochází k výrazným změnám způsobu komunikace mezi námi.. Velice mi chybí její verbální odezva na běžné situace v chodu domácnosti, na problémy i radosti členů naší rodiny. Přitom sdílení je jednou ze základních potřeb člověka. Schůzky, tzv. čaje o páté o.s. Pamatováček tuto potřebu naplňují. Učíme se zde větší otevřenosti a zároveň i naslouchání. Sdílíme své starosti, obavy, poznatky, postoje a za pomoci pracovníků o.s. Pamatováček, psychologů a lékařů se snažíme je vysvětlovat, pochopit a řešit. Při dlouhodobé, stereotypní péči o nemocného s Alzheimerovou chorobou je tato konfrontace pro udržení duševního zdraví pečovatelů velmi důležitá.


Olga Špačková, Olomouc


Vážení v Pamatováčku..!

Ráda bych Vám poděkovala za péči, kterou jste poslední tři roky věnovali mému manželovi Petrovi Hejkovi (roč.1943).

Manželovi se po zdravotním kolapsu před téměř 4 lety zhoršila paměť a objevila se středně těžká demence.

Po poradách s lékaři a psychology, kteří nám doporučili Váš Pamatováček, k Vám začal manžel pravidelně docházet dvakrát týdně vždy na hodinu a půl na procvičování paměti. Měli jsme velkou výhodu, že bydlíme na stejném sídlišti s Vámi, takže cesta k Vám trvala manželovi tak 15-20 minut pěší chůze.

Manžel se k Vám vždy velmi těšil a strávil u Vás vždy příjemné a užitečné dopoledne. Věřím, že mu Vaše služby pomohly ty tři roky, udržovat paměť v takovém stavu, že mohl být téměř soběstačný...

Vaše pracovnice se k manželovi chovaly vždy velmi mile a srdečně, jsou to ženy na svém místě, zaslouží velkou pochvalu!

V současné době se však manželův zdravotní stav zkomplikoval dalšími chorobami a tak už musel být umístěn do Domova se zvláštní péčí. Nicméně i tam, když ho navštěvuji a vyřizuji mu od Vás pozdrav, si na Vás stále radostně vzpomene!

Ještě jednou Vám milé pracovnice v Pamatováčku, moc děkuji za tu úžasnou, péči,ze které se několik let mohl můj manžel těšit!

S pozdravem Božena Hejková, Olomouc.:-)

20.7.2021Paní vedoucí,

rád bych Vám i celému pracovnímu kolektivu do denního stacionáře Pamatováček, o.p.s. chtěl poděkovat za to, že jste. Lidé, kteří trpí Alzheimerovou nemocí mají možnost se zapojit do různých činností a nepropadnou pasivitě. Jsem rád, že jsme Vás objevili, neboť v okrese Svitavy podobné zařízení není. I když k Vám dojíždíme až z Jevíčka nevadí. Jsme rádi, že jste. Ještě jednou děkuji.

Macoun Mil.

5.5.2021


Poděkování

Děkuji Vám všem za pomoc, vlídná slova, úsměv a pohlazení, které jste věnovaly mému manželovi. Vážím si Vaší práce a přeji Vám zdraví radost a spokojenost.


A. Šliksbírová

3.6.2019Poděkování

Nesmírně si vážím Vaší péče o manžela, kterému se u Vás líbí. Je to velice náročná práce. Personál chválím kudy chodím za laskavý a profesionální přístup ke svým klientům a jejich rodinným příslušníkům. Velkou pochvalu si zaslouží aktivity, které přesahují rámec sociální péče. Denní stacionář bych doporučila také proto, že pečující osoba si může vyřídit potřebné záležitosti a nebo si odpočinout. Pečující má jistotu, že o jeho blízkého je výborně postaráno po všech stránkách. Moc personálu děkuji za pomoc a jistotu při péči o manžela. Přeji Vám hodně zdraví a sil do další náročné práce.


Marie Koudeláková

18.1.2016Dobrý den,


dovolte mi, abych celému kolektivu pracovnic Pamatováčku na Karafiátově ulici v Olomouci z celého srdce poděkovala za péči, kterou  věnovaly mému manželovi, Ing. Janu Zichovi, po dobu téměř 3 let. Manžel trpěl  přes 25 let Parkinsonovou chorobou a byl již ve starobním důchodu. Péče o něj doma  24 hodin denně byla velmi náročná. Byl částečně upoután na invalidní vozík, někdy zmatený a mimo realitu.Doma jen polehával a sledoval televizi.  Hledali jsme nějaké zařízení, které by nám oběma pomohlo situaci řešit a na internetových stránkách jsme našli denní stacionář Pamatováček. Po telefonickém dotazu nám byla nabídnuta prohlídka zařízení. Moc se nám prostředí Pamatováčku líbilo a po dobrozdání lékaře začal manžel do Pamatováčku docházet. Nejdříve jen na pár hodin týdně, postupně denně na celé dopoledne vč. oběda, někdy až do 15,00 hod.  Pobyt v Pamatováčku si velmi pochvaloval. Měl nenáročný program na celé dopoledne - různé hry na cvičení paměti, kolektivní zpívání, procvičování těla na statickém kole a také setkávání s lidmi. Jeho stav se začal lepšit, procvičování paměti přinášelo hmatatelné výsledky.  Všechny pracovnice Pamatováčku byly velice milé, vstřícné a profesionální. Měl to tam moc rád.  Doma byl manžel pasivní a stoprocentně závislý na mé péči.  Poté, co začal navštěvovat Pamatováček, se mi také výrazně ulevilo. Dopoledne jsem měla klid na vyřízení svých záležitostí, mohla jsem si jít zacvičit, obstarat nákupy nebo se sejít s kamarádkami a nabrat síly na odpolední péči o něj.


Bohužel, manžel nedávno zemřel. Jsem přesvědčená, že díky docházení do Pamatováčku se kvalita jeho života podstatně zlepšila a oddálila jeho smrt.


Překvapuje mě, že je toto zařízení tak málo využíváno a jeho kapacita není naplněna. Jsem přesvědčena, že v Olomouci žije více lidí s podobným postižením, kterým by Pamatováček mohl výrazně pomoci.

 S úctou,


 Blanka Zichová

 V Olomouci 19.5.2015Dne 24.3.2014 jsem navštívil Pamatováček, o.p.s.

Z odborného hlediska mne zajímala nabídka specializované zdravotní a sociální péče pod jednou střechou. V prostorách Pamatováčku se věnují problematice Alzheimerovy choroby. V ambulanci neurologicko-psychiatrické je možnost stanovení diagnózy, využít rad v poradně poskytující odborné sociální poradenství a navázat službou denního stacionáře.

V dnešní době, kdy narůstá počet nemocných Alzheimerovou chorobou je existence takového zařízení více než žádoucí. Vzhledem k několikaleté praxi je nabídka specializovaných aktivit unikátní a přínosná. Mám na mysli mimo jiné,  třeba „testy paměti“. Zaujali mne také prostory, především denního stacionáře, vybavené účelně, zároveň vkusně a vesele. Třešničkou na dortu je velká zahrada, která se využívá od jara do podzimu.

Nikdo z nás si nepřeje, aby se stal potřebným, pokud však nastane problém a budu hledat pomoc pro kohokoliv ze svých známých či blízkých, zařízení Pamatováček mohu jen doporučit. 

MUDr. Milan Brázdil, poslanecV Olomouci 19.10.2011

Vážený pane primáři,vážené kolegyně a kolegové v Pamatováčku!
Dovolujeme si reagovat na řadu spokojených  našich  pacientů a jejich rodin, kteří na naše doporučení dochází do Vašeho denního stacionáře. Jsme rádi, že v tak nádherném prostředí poskytujete pacientům odborné služby na vysoké úrovni. Vzhledem k tomu,že bude nemocných s Alzh.demencí stále víc a stále více jich bude potřebovat Vaše služby přejeme,aby Váš vysoký standart péče zůstal zachován a také,aby Vaše možnosti umožnili nabídnout  pomoc stále více potřebným. Moc děkujeme za naše  a  i Vaše pacienty a přejeme moc fyzických a duševních sil do další,velice záslužné práce. Za vzácnou spolupráci děkuje MUDr.Jaromír Vachutka,CSc a PhDr.Marie Vachutková,Janského 24,Olomouc-priv.psychiatr.a psychologická ordinacePhDr.Kolda P. 25.7.2011

Mám velmi dobrý pocit z toho, že se v mé rodné Olomouci podařilo  realizovat projekt tak záslužný, tak významný. Zařízení tohoto typu pro seniory, kteří mají problémy s pamětí je podle názoru většiny mých kolegů krokem tím nejsprávnějším směrem. Jsem přesvědčen o tom, že se nejen podaří rozšířit aktivitu do dalších míst regionu, ale že se připojí  svým dílem i ostatní odborníci, nadšenci, potřební, zodpovědní-zkrátka  všichni slušní a zodpovědní lidé. Vždyť co nás  většinu čeká je jasné-budeme mít to štěstí a vyhne se nám problém s pamětí a tím zhoršení našich možností  žít dosavadním stylem života-nebo se budeme muset spoléhat na pomoc a pozornost okolí? 
Před časem jsem s přáteli probíral tuto otázku a shodli jsem se na staré známé tezi:nejsou tak důležitá čísla a jména-důležité jsou příběhy, a o příběhy v Pamatováčku jde. Podporujme tedy příběhy lidí, važme si jich, uchovávejme je.

PhDr.Kolda P.,vedoucí klin.psycholog PLŠNewsletter 3.Q/2008 - Charita Olomouc 

Třetí číslo časopisu NEWSLETTER 3.Q/2008, který vydává CHARITA OLOMOUC, se věnuje problematice účinné pomoci lidem s duševním onemocněním a procesu jejich integrace do společnosti.

Našim hostem byla Eva Klevarová z občanského sdružení Pamatováček, které se zaměřuje na poradenskou informační nebo podpůrnou činnost občanům postiženým demencí a jejich rodiny.


František Jemelka, asistent pro PR doc.MUDr. Jan Mareš,PhD.

Olomoucká pobočka České Alzheimerovské společnosti představuje pracoviště nadregionálního charakteru poskytující vysoce kvalitní péči o pacienty s demencí. Spolupracuje s klinickými pracovišti a to nejen na úrovni diagnsoticko-terapeutické, ale také na poli laboratorního výzkumu.

Internetový portál Pamatováček Olomouc představuje významnou aktivitu v oblasti on-line podpory pro pacienty s demencí a jejich rodinné příslušníky, kteří zde mohou nacházet aktuální informace o tomto onemocnění.

Dostupnost portálu v internetové síti značně rozšiřuje oblast působnosti občanského sdružení, což napomáhá ke zkvalitnění informovanosti a podpory nemocných nejen v oblasti olomouckého kraje.

(Do budoucna by jistě bylo užitečné rozšířit portál o prostředí umožňující on-line diskusi, která by zprostředkovala nejen přímý kontakt mezi pacientem a lékařem, ale i případnou komunikaci pacientů a jejich rodinných příslušníků, neboť vzájemná výměna zkušeností či problémů při ošetřování nemocného představuje značnou psychickou podporu při nelehké životní situaci.)


doc.MUDr. Jan Mareš,PhD.prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.

Je třeba vyzvednout snahu zakladatelů olomoucké pobočky České Alzheimerovské společnosti o pozvednutí úrovně péče o naše spoluobčany postižené tímto závažným a do nedávné doby i podceňovaným onemocněním.

Zvláště si cením skutečnosti, že se jako lékaři neomezili na čistě medicinské aktivity, jejichž paleta se především zásluhou významného pokroku ve farmakoterapii choroby v posledních letech rapidně rozšiřuje, ale že neopomněli složitou sociální problematiku týkající se nejen vlastních nemocných, ale zejména jejich rodinných příslušníků, případně dalších ošetřujících osob.

Olomoucký region se tak nepochybně řadí k oblastem s nejvyšší úrovní péče o dementní nemocné v naší zemi.


prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. - Neurologická klinika FN a LF Olomoucdoc. MUDr. Ivanka Vlachová,
prof. MUDr. Petr Kaňovský CSc. 

Ve své praxi se stále více přesvědčuji o užitečnosti os Pamatováček - České alzheimerovské společnosti v Olomouci. Centrum, které poskytuje poradenské služby, konzultace, koordinuje svépomocné skupiny aj, významně přispívá ke zkvalitnění života nemocných s Alzeimerovou chorobou i jinými syndromy demence.

Pomáhá a usnadňuje také práci příbuzných těchto osob. Ke komplexnosti služeb by jistě přispělo i zřízení denního stacionáře. Tento počin zasluhuje širokou podporu nejen morální i faktickou.

Přeji hodně úspěchů ve vaší záslužné činnosti.


V Olomouci 23.6.2005

doc. MUDr. Ivanka Vlachová - vedoucí Centra péče nemocné s CMP, 
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. - přednosta Neurologická klinika FN a LF OlomoucVlasta Frdlíková

Jmenuji se Vlasta Frdlíková a pečuji o manžela Miloslava postiženého Alzheimerovou chorobou již 10 let. Jsem moc ráda, že mohu navštěvovat poradnu Pamatováčku a jsem vděčna za jejich rady a pomoc, která je pro mne pohlazením na duši.

Péče o postiženého je velice náročná a v případě, že nemáte nikoho, kdo by vám pomohl, je pro nás velkým přínosem zprostředkování respitní služby, kterou občanské sdružení Pamatováček mimo jiné poskytuje.

Ráda docházím na schůzky s pečovateli, kde panuje uvolněná atmosféra a já mohu na okamžik zapomenout na každodenní starosti. Jsou zde poskytovány potřebné rady a psychická podpora, která je pro mne velice důležitá. Doporučuji všem.

Přeji i do budoucna občanskému sdružení mnoho zdaru v další práci.

V Olomouci 1.6.2005


S pozdravem Vlasta FrdlíkováOlga Špačková

Pátý rok pečuji o svou matku, bývala mi dříve nejlepším kamarádem i rádcem. Postupně dochází k výrazným změnám způsobu komunikace mezi námi.. Velice mi chybí její verbální odezva na běžné situace v chodu domácnosti, na problémy i radosti členů naší rodiny. Přitom sdílení je jednou ze základních potřeb člověka. Schůzky, tzv. čaje o páté o.s. Pamatováček tuto potřebu naplňují. Učíme se zde větší otevřenosti a zároveň i naslouchání. Sdílíme své starosti, obavy, poznatky, postoje a za pomoci pracovníků o.s. Pamatováček, psychologů a lékařů se snažíme je vysvětlovat, pochopit a řešit. Při dlouhodobé, stereotypní péči o nemocného s Alzheimerovou chorobou je tato konfrontace pro udržení duševního zdraví pečovatelů velmi důležitá.


Olga Špačková, Olomouc