ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Odborné sociální poradenství

Poradenská činnost je poskytována "Pamatováčkem" již od roku 2004, spolu se zřízením telefonické  help linky a setkáváním pečovatelů tzv. „Odpolední čaje“.

Zájemce o službu má možnost nás kontaktovat osobně, telefonicky a e-mailem. Nejčastějším důvodem prvokontaktu jsou potíže s pamětí či přímo podezření z onemocnění Alzheimerovou chorobou.

záběr ze sezení spojené s odborným sociálním poradenstvímPoradna nabízí:

  • poskytnutí informací ohledně možností péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
  • zprostředkování kontaktů na instituce poskytující péči i osobám s Alzheimerovou chorobou
  • zprostředkování odborného lékařského vyšetření v neurologické a psychiatrické ambulanci
  • pomoc při vyřízení příspěvku na péči
  • pomoc při vyřízení dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
  • využití služby denního stacionáře zaměřeného na trénování kognitivních funkcí
  • testy paměti
  • účast na setkávání pečovatelů tzv. „Odpolední čaje“
  • edukační materiály se zaměřením na problematiku demence, zejména pak demenci Alzheimerova typu
  • jinéBěhem roku probíhají pravidelná setkání svépomocných skupin pečovatelů s klinickým psychologem. Tyto „Odpolední čaje“ jsou určeny jak zájemcům z řad široké veřejnosti, tak především  pečovatelům, kteří mají možnost pohovořit o svých problémech spojených s péčí o blízké, trpící Alzheimerovou chorobou. Dostává se jim odborných rad – edukace i povzbuzení. 

Další aktivitou, kterou nabízíme v rámci poradenství je možnost preventivního vyšetření paměti formou testu. Máte-li pocit, že Vám selhává paměť, často zapomínáte nedávné události, máte potíže zapamatovat si běžné denní aktivity apod. přijďte zdarma ověřit svoji paměť. Test slouží k včasnému záchytu poruch paměti. Nebudou-li potíže pouze subjektivní, bude navržen další postup, případně doporučeno vyšetření lékařem specialistou. Leták testu paměti zde.


Provozní doba poradny
Úterý   8:00 - 11:30

Středa   8:00 - 11:30

Čtvrtek    8:00 - 11:00

 

 

Kontaktní pracovníci:

Bc. Alena Hanušová, DiS. – sociální pracovník-konzultant

 

Telefon:
585 426 110, 732 452 596

e-mail: 
pamatovacek@pamatovacek.cz


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.