FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Návštěva mateřské školy ke Dni matek

Naše klientky i pečovatelky měly velkou radost ze setkání s dětmi sousední mateřské školy. Představení nacvičená ke Dni matek potěšila i osazenstvo stacionáře, v tento den ženský kolektiv. Některé se tak rozdováděly, že se zapojily do závěrečného tance spolu s dětmi.Fotogalerie s popisem