FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Vánoční posezení

Dne 3.12.2019 proběhlo v denním stacionáři v rámci Odpoledních čajů předvánoční posezení. Foto můžeme přidat pouze ilustrační, protože fotoaparát začal stávkovat a mrzí nás, že obrázky nešly obnovit.Fotogalerie s popisem