FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Návštěva DC 90, o.p.s. z Topolan

Dne 5.12.2019 nás navštívili uživatelé z DC 90, o.p.s. a jejich divadelní kroužek Lopota předvedl představení nazvané "Běhat aneb All Runners Are Beautiful" inspirovaném výkony Emila Zátopka.Fotogalerie s popisem