FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Na procházce jarní Olomoucí

16.3.2012 Pěkné počasí nás vylákalo na téměř jarní procházku. Tentokrát jsme navštívily-pouze v dámském obsazení pamětihodnosti Olomouce. Prošly jsme se parky a zdravily jsme se s několika čtyřnohými kamarády. Ten na fotce, je obr huňáč, ale jak pravil majitel, dobrák od kosti.Fotogalerie s popisem