FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Veletrh sociálních služeb v Galerii Moritz

Dne 16.5.2019 jsme se zúčatnili Veletrhu sociálních služeb, který probíhal v Galerii Moritz. Rádi jsme předali zájemcům informace o činnosti Pamatováčku, letáčky o našich aktivitách a edukační materiály. Potěšil nás zájem a doufáme, že předaná sdělení pomohou  při řešení situací, kterým byly určeny. Fotogalerie s popisem