FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Mezi námi

Ve dnech 12.-14.6.2014 probíhal v nově zrekonstruovaném pavilonu A veletrh poskytovatelů sociálních služeb. Zapojili jsme se a připravili otázky pro týmy žáků základních škol, které soutěžily v pátek dopoledne. Žáci šestých tříd museli doplnit např. názvy měst, přísloví, najít barvu nebo část těla ve větě, poskládat dvojice slov, apod., během časového limitu. Děti byly soutěživé a jednotlivá stanoviště zvládaly s přehledem. Zápolení o zajímavé ceny pro celu třídu je bavilo.Fotogalerie s popisem