FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Návštěva z DC 90

Dne 19.11.2014 nás navštívili uživatelé a pečovatelé z denního centra. Předvedli divadelní představení, hráli na varhany a zazpívali lidové písničky. Připojili jsme se ke zpěvu spolu s našimi klienty. Na závěr jsme "dali" i jednu vánoční, protože svátky jsou tu co nevidět.....Fotogalerie s popisem