FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Vánoční besídka v mateřské škole

Dne 17.12.2014 jsme byli pozváni na návštěvu mateřské školy. Na programu byla generálka vánočního představení pro rodiče. Naši uživatelé tak shlédli v předpremiéře pohádku Mrazík. Známé postavy i melodie oživily náš jinak běžný dopolední program. Děti dostaly sladkou odměnu, paní učitelky pochvalu za krásně secvičený kus. Atmosféra blížících se vánoc byla z výzdoby prostor zřejmá.Fotogalerie s popisem