FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Představení v podání dětí z MŠ 17.5.2018

Dne 17.5.2018 nás pozvaly děti ze sousední mateřské školy a předvedly nám pohádku "Princezna ze mlejna". Radost měli nejen naše seniorky maminky, dnes již i babičky, ale i zástupci opačného pohlaví. Fotogalerie s popisem