Poděkování

11. 08. 2021

Děkujeme za finanční dary Kooperativě-Agentura severní Morava a firmě Eurowag z programu Philanthropy and you.

Pan Martin Valovič z firmy Eurowag a pan ředitel Daniel Pražan z Kooperativy, navštívili Pamatováček. Seznámili se s prostředím a to jak s interiéry, tak venkovními prostory. Dar bude použit na rekonstrukci stávající přístupové cesty k dennímu stacionáři.  Závěrem patří poděkování také paní Věře Zukalové z Dobrého místa pro život, které pomáhá organizacím, které potřebují pomoc.

Poděkování
Novinky - výpis všech