Propagační kampaň

28. 05. 2021

Propagace služeb Pamatováčku

V období nouzového stavu došlo k poklesu uživatelů navštěvujících denní stacionář. Vedení společnosti rozhodlo o zahájení kampaně, která bude informovat veřejnost o činnosti především DS, ale i odborného sociálního poradenství. S propagaci nám pomohla a zajišťovala ji jak organizačně, tak finančně paní Věra Zukalová z Dobrého místa pro život. V zákulisí této pomoci je mnoho dalších donorů, kteří se podíleli na jednotlivých úkonech, tak, že výsledek byl úderný. Manželé Macounovi, kteří se ochotně stali tváří Pamatováčku byli na billboardech, plakátech, v tisku. Zároveň proběhla tisková konference, rozhovory pro regionální TV i do časopisu Senior. Kampaň plní očekávání. Oslovují nás spoluobčané se žádostí o radu a pomoc. Zvedá se také počet klientů DS.

Propagační kampaň
Novinky - výpis všech