FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Srpnové uvolněné odpoledne

Přesto, že se díky tropickým teplotám neopékali jen špekáčky, ale i účastníci, panovala pohodová nálada a pocit sounáležitosti. Povykládali jsme si, relaxovali a opekli pár buřtíků. Stinné místo zahrady a chlazené nápoje redukovaly vysoké teploty na únosnou míru. Mohli jste mít dojem, že jste se ocitli v některé z jižních destinací. Odpoledne rychle uběhlo. Při loučení jsme konstatovali, že vzhledem k pozitivním ohlasům  zúčastněných v dohledné době opět uspořádáme podobné setkání.Fotogalerie s popisem