FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


IX. ADVENTNÍ KONCERT

Dne 3.12.2011 v 18 hod. se konal v sále Mozartea Arcidiecézního muzea v Olomouci již IX. ADVENTNÍ KONCERT, který pořádalo OS Pamatováček. Záštitu převzali: 

                Mons. Jan Graubner-arcibiskup olomoucký a metropolita moravský


                Martin Novotný-primátor statutárního města Olomouc 

                MUDr. Eva Štefková-zdravotní radová Olomouckého kraje
Na programu byly "Moravské hudební skvosty a překvapení v období pozdního baroka". Zpracování předvedla již tradičně Musica Figuralis pod vedením dirigenta, cembalisty a varhaníka Marka Čermáka. Skladby zazněly v interpretaci na dobových nástrojích. Znovu děkujeme Všem příznivcům, sponzorům, ale i samotným návštěvníkům za podporu a účast. Muzeu umění Olomouc-Arcidiecéznímu muzeu patří dík za zapůjčení sálu. Doufáme, že  hudební zastavení své publikum oslovilo a v této hektické době přineslo příjemný adventní prožitek. Tak nashledanou příště na jubilejním X.Fotogalerie s popisem