FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Osvětová přednáška o možnostech trénování paměti

Dne 13.3.2012 se v prostorách OS Pamatováček konala osvětová přednáška, která informovala o možnostech trénování paměti. Akce proběhla v rámci Národního týdne trénování paměti jako součást celosvětové akce "Týden uvědomění si mozku" / Brain Awareness Week /. Přednášející pí. Věra Přikrylová, je absolventkou vzdělávacího programu a získala kvalifikaci, která ji opravňuje vést samostatně kurzy trénování paměti.Fotogalerie s popisem