FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Přednáška o možnostech trénování paměti 2013

Dne 10.4.2013 proběhla v prostorách OS Pamatováček přednáška, která informovala o možnostech trénování paměti. Paní lektorka, která je i sociální pracovnicí v OS a je absolventkou kurzu "Trénování paměti I.a II.stupně" si připravila erudovaný výklad s obrazovou prezentací. Posluchači měli možnost reagovat na podněty a svými názory i otázkami přispěli k již tak zajímavému obsahu daného tématu.Fotogalerie s popisem