FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Táboráček

Dne 13.6.2013 jsme v rámci svépomocné skupiny tzv. "Odpolední čaje" uskutečnili posezení u táboráčku. Pochvalovali jsme si, že počasí, které dlouhodobě předvádělo své rozmary, se v tento den umoudřilo a přispělo ke zdaru celé akce. Rádi jsme se pozdravili a poseděli se známými tvářemi a příznivci našeho OS a užili si uvolněné odpoledne.Fotogalerie s popisem