FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Liška v Pamatováčku

13.8.2013 nás navštívili členové OS Malá liška- přátelé přírody. Představili jsme sebe, činnost a prostory našeho OS. Přešli jsme na zahradu, kde jsme zažili příjemné chvilky v družném hovoru. Nejen to, později přišel na řadu i zpěv při kytaře. Setkání se vydařilo, proto jsme "lišáky" pozvali na odpoledne 19.9., abychom si mohli opět posedět spolu s pečovateli v rámci "Odpoledních čajů".Fotogalerie s popisem