FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Táborák září 2014

Dne 18.9.2014 jsme poseděli u táboráku na zahradě denního stacionáře. Opekli jsme buřtíky, došlo i na koláčky, hrozny a další dobroty. Poklábosili jsme a zazpívali si při kytaře. Slunce podpořilo příjemnou atmosféru.  Fotogalerie s popisem