FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


XII. adventní koncert

Dne 7.12.2014 se již po dvanácté konal adventní koncert v sále MOZARTEA Arcidiecézního muzea v Olomouci. Účinkovala MUSICA FIGURALIS. Na programu zazněly skladby z období klasicismu v brilantním provedení na dobových nástrojích. Fotogalerie s popisem