FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Handicap rally 2015

Dne 6.9.2015 pořádalo Dobré místo pro život již tradiční akci s názvem Handicap rally, určenou  pro olomoucké rodiny. Tentokrát bylo využito prostor Korunní pevnůstky a otevřena veřejnosti byla i Pevnost poznání. Rok od roku stoupá počet účastníků, jistě díky bohatému programu, který je výborně organizačně zajištěn. Fotogalerie s popisem