FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


XIII. adventní koncert

Dne 12.12.2015 se konal již XIII. adventní koncert. Tradičně koncertovala MUSICA FIGURALIS. Na programu byla barokní hudba z kroměřížského archivu v autentické interpretaci na dobové nástroje. Pořadatelé byli potěšeni zaplněným sálem. Hudebníci byli zaslouženě odměněni opakovaným aplausem.  Fotogalerie s popisem