FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Táborák 16.6.2016

Ve čtvrtek odpoledne v rámci odpoledních čajů proběhl již tradičně předprázdninový táborák. Sešli jsme se rodinnými pečujícími i přáteli našeho zařízení, poseděli a besedovali. Fotogalerie s popisem