FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Adventní koncert 3.12.2016

Dne 3.12.2016 se konal již XIV.adventní koncert Pamatováčku. Tradičně hrála Musica Figuralis. Na pořadu koncertu byly Italské inspirace v hudbě na Moravě v autentické interpretaci na dobových nástrojích. Fotogalerie s popisem