FOTOGALERIE

Pracovní tým

Náš pracovní kolektiv tvoří dvě sociální pracovnice, dvě pečovatelky a koordinátorka. Členky týmu jsou držitelkami Evropského certifikátu v sociální péči /ECC/, který obdržely na základě úspěšně složené zkoušky. Jsou též absolventkami akreditovaného vzdělávacího programu "Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s Alzheimerovou chorobou". Sehraný tým nejen poskytuje adekvátní péči, ale je i zdrojem nových zajímavých pracovních nápadů. 


Besídka mateřské školky 14.12.2016

Dne 14.12.2016 nás navštívily děti ze sousední  mateřské školy s pásmem písniček a říkadel. Byli to ti nejmladší mateřídoušci a byli moc šikovní. Jak sdělila paní učitelka, rodiče se kochali již včera naši senioři byli na programu dnes a proto po dnech nácviku a učení měly děti slíbené volno. Dostaly od nás dárečky a radostně utíkaly zpět do školky věnovat se zaslouženě hrám. My jsme zavzpomínali na doby, kdy jsme měli stejné starosti....Fotogalerie s popisem